Onze visie

Onze basisschool is een leerplek waar er ruimte is om te groeien. Hierbij willen we vooral een uitdagende leer- en werkomgeving creëren waarin kinderen zich thuis voelen, waar ze hun zelfvertrouwen kunnen winnen en een perspectief krijgen op hun toekomst. Het stimuleren van zelfstandigheid en zelfredzaamheid zijn in dit proces erg belangrijk. Dit wordt gerealiseerd door een consequente en geduldige aanpak van de leerkracht.

Als school leggen we vooral de volgende accenten:

DENKEN

Aanbieden van een goede basiskennis door te werken met:

 • Methodes voor de leer- en handboeken
 • Vernieuwende werkvormen (hoeken- en contractwerk, ADI-model, 3-sporenonderwijs, …) waarbij we de zelfstandigheid van een leerling stimulere
 • Projecten
 • Contextrijk leren

DOEN

Accenten op:

 • ICT-vaardigheden
 • Sociale vaardigheden
 • Technische vaardigheden
 • Muzische vaardigheden

WILLEN

We zetten in op:

 • Welbevinden en betrokkenheid
 • Eigenaarschap

ZIJN

We respecteren de eigenheid van elk kind door:

 • In te zetten op TALENT (-ontwikkeling)
 • Onderwijs op maat aan te bieden
 • Het aanbieden van gedifferentieerd onderwijs

Onze visie in de praktijk

Rapporten

Via het rapport krijgen de ouders nauwkeurige informatie over de schoolvordering, het leergedrag en de sociale emotionele ontwikkeling van hun kind. Het rapport tracht zoveel mogelijk een totaalbeeld van het kind te schetsen, met de nadruk op de verhouding tussen inzet en resultaat. Zowel de persoonlijkheid, het gevoelsleven, de omgang met anderen, als de geleverde inspanning zijn belangrijk voor de opvoeding van het kind.

Op onze school worden 3 rapporten voorzien. De bijzondere leerkrachten voegen een afzonderlijk
doelenrapport toe. De cijfers op de rapporten geven slechts weer waartoe je kind op een bepaald ogenblik in staat blijkt. Denk vooral aan de inspanningen die je kind leverde en waardeer het daarom.

Oudercontact

Wij organiseren vier oudercontacten per schooljaar, waarop alle leerkrachten, directieleden en medewerkers beschikbaar zijn om de resultaten en de attitude van je kind te bespreken. De data van de oudercontacten vind je terug op de kalender.

Bij problemen of vragen zijn wij steeds bereid tot een gesprek.


Onze werking